Benvinguda

Accions del document
  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks

Aquest portal dóna accés a recursos educatius dins del marc del projecte OpenCourseWare.

OCW - Universitat de Barcelona

El portal OCW - Universitat de Barcelona conté recursos educatius oberts per al professorat, l'alumnat i els autoaprenents d'arreu del món

Aquest portal està pensat
  • per a l'alumnat que cerca més materials
  • per al professorat que ha de preparar un curs nou
  • per a qualsevol persona interessada a aprofundir i aprendre més sobre un tema determinat.

El portal OCW - Universitat de Barcelona no ofereix cap crèdit ni certificat ni dóna accés directe al nostre professorat.

 

Copyright 2009, Universitat de Barcelona. Cite/attribute Resource. admin. (2010, September 08). Benvinguda. Retrieved May 22, 2019, from OCW - Universitat de Barcelona Web site: http://ocw.ub.edu/benvinguda. This work is licensed under a Creative Commons License Creative Commons License